Працевлаштування в Україні

Employment

Відповідно до Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Ця гарантія також стосується і права на трудову діяльність іноземців та осіб без громадянства.

Для отримання роботи іноземцю необхідно володіти українською або російською мовою, оскільки ці мови мають широкий вжиток в Україні, також, українська є державною та офіційною мовою на території України.

Знання інших мов, зокрема англійської, буде хорошим Вашим козирем перед іншими претендентами на обіймання вакантної вакансії, оскільки для деяких професій та видів діяльності компаній знання англійської може бути поставлено як обов’язкову умову в участі у відборі на зайняття вакантної посади.

Тому, якщо поряд з отриманням вищої освіти є й мета працевлаштування в Україні першочерговою ціллю після прибуття повинно бути вивчення української або російської мови.

Здобувши освіту, знання та навички майбутньої професії, володіючи мовою країни проживання та поряд з цим англійською чи іншою вживаною у світі іноземною мовою є непогані шанси отримати роботу і гідну оплату праці в міжнародних компаніях та компаніях, що спеціалізуються на виготовленні продукту інформаційних технологій.

Законодавством України про зайнятість населення (On Employment of Population) передбачено, що роботодавці мають право на використання праці іноземців та осіб без громадянства на умовах трудового договору лише за наявності виданого роботодавцю державною службою зайнятості дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами з Україною.

  Також законодавством передбачено окремі випадки працевлаштування без такого дозволу:

 • Іноземців, які постійно проживають в Україні;
 • Іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
 • Іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
 • Представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
 • Працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
 • Спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
 • Працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
 • Працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
 • Священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
 • Іноземців, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 • Іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення;
 • Інших іноземців у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів і робітників, потреба в яких є відчутною для національної економіки, здійснюється на підставах, визначених Законом України "Про імміграцію".

Оформлення документів, необхідних для отримання дозволу на використання праці іноземців здійснює роботодавець, який запрошує на роботу іноземця.

Цей дозвіл надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю конкретного іноземця на конкретному робочому місці або певній посаді.

Дозвіл на застосування праці є строковим, видається на період від 6 місяців до 3 років, що залежить від строку дії контракту з роботодавцем.

Також встановлена плата за отримання дозволу на застосування праці від 2 до 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Плату вносить роботодавець.

Після завершення строку дії дозволу його можна продовжити необмежену кількість разів, якщо особа продовжує працювати.

Mini logo